> > > Vlooienmarkt en foto's van de DNAT 2014 < < <

Het gezicht van het DNAT

Het DNAT (Duits-Nederlandse Amateur Treffen) vindt elk jaar plaats in de laatste volle week van de maand augustus. Het evenement begint op donderdag en eindigt op de zondagavond. Het DNAT bestaat o.a. uit amateurevenementen, bijeenkomsten van interessengroepen en gezellige, feestelijke bijeenkomsten. Het wordt gehouden in het bij Oldenzaal net over de grens liggende kuuroord Bad Bentheim

.
Deze kleine stad is gelegen in een licht glooiend idylisch landschap en nodigt u uit tot verpozen zowel tijdens, vóór als ná de DNAT-dagen. De DNAT-dagen worden gezamelijk georganiseerd door Duitse en Nederlandse radiozendamateurs. De DNATe.V. is inmiddels een stichting die aan alle eisen van de Duitse wetgeving voldoet.

Het bestuur bestaat uit drie Duitse en twee Nederlandse zendamateurs. De DARC, de VERON en de VRZA zijn met liasion officials vertegenwoordigd in het bestuur van de DNAT e.V..Naast het radiozendamateurisme staat het sociale contact, het overwinnen van vooroordelen, het kennismaken met andere volkeren en culturen centraal. Dit wordt in het bijzonder geaccentueerd door de toekenning van de "Gouden Antenne", een prijs die wordt verleend aan een radiozendamateur, die bijzondere humanitaire bijdrage heeft verricht, waarbij het radioamateurisme een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanaf het kalenderjaar 2013 wordt de Gouden Antenne helaas niet langer jaarlijks toegekend, echter alleen als daarvoor een seriueze kandidaat voor wordt aangedragen. E.e.a. heeft te maken met bezuinigingen door de Stadt Bad Bentheim.